Assessment & Behandeling

Psycholoog in Leiden

Psycholoog Leiden

Therapeut in Leiden

Therapeut  Leiden

Individuele Therapie
Angst
 • heeft u last van angsten?
 • voelt u zich ongerust en bang?
 • leiden deze angsten tot lichamelijke klachten zoals spierspanning, hartkloppingen en zweten?
 • gaat u als gevolg van de angst sociale interactie(s) uit de weg?
 • heeft u last van paniekaanvallen?
 • zijn uw slaap-en eetpatroon veranderd als gevolg van de angst en het piekeren?
 • heeft de mate van angst die u ervaart gevolgen voor uw school, werk en gezin?
Depressie
 • is uw stemming veranderd?
 • is uw interesse in bepaalde activiteiten en het plezier dat u hieruit haalde gedaald?
 • heeft u het gevoel dat u prikkelbaarder bent en heeft u moeite zich te concentreren?
 • heeft u last van een gebrekkige of juist overmatige eetlust?
 • slaapt u nauwelijks meer of juist meer dan voorheen?
Omgaan met Aanpassing en Verandering
Worstelt u met:

 • de verhuizing naar een ander land?
 • aanpassing aan een andere cultuur?
 • het starten of verliezen van een baan?
 • het starten of eindigen van een relatie?
 • veranderingen die onstaan na het krijgen van een baby?
 • een belangrijke beslissing die u moet nemen?
 • een ziekte of een handicap?
 • veranderingen die onstaan na uw pensioen?
Studieproblemen
Worstelt u met problemen:

 • die gepaard gaan met studeren in het buitenland?
 • in de persoonlijke sfeer die voor studievertraging zorgen?
 • die zich voordoen als u besluit te (her)starten met studeren op oudere leeftijd?

Worstelt u met:

 • stress?
 • ineffectieve studiegewoonten, zoals uitstellen of het focussen op “bijzaken”?
Interculturele Problemen
Worstelt u met interculturele problemen in uw:

 • relatie?
 • werkplek?
 • communicatie (verbaal of non-verbaal)?
Gebrek aan Zelfvertrouwen
 • bent u geneigd zich vooral te richten op uw zwakke punten, fouten en mislukkingen?
 • vindt u het moeilijk om beslissignen te nemen?
 • bent u kritisch ten opzichte van uzelf en anderen?
 • kunt u niet tegen kritiek van anderen?
 • bent u bang anderen boos te maken, fouten te maken of voor uzelf op te komen?
 • vindt u het moeilijk om “nee” te zeggen?
Omgaan met Agressie
 • heeft u moeite uw driftbuiten onder controle te houden?
 • onderdrukt u gevoelens van woede en/of heeft u de neiging tot passieve agressie?
 • bent u vaak in discussie met familie, vrienden en/of collega’s?
 • vindt u het moeilijk uw gevoelens van boosheid opzij te zetten?
 • voelt u zich schuldig nadat u de controle over uw emoties heeft verloren?
Burnout en Overspannen
 • voelt u zich emotioneel uitgeput en “down”?
 • voelt u zich moe en futloos?
 • heeft u uw interesse in uw werk en activiteiten verloren?
 • bent u overmatig kritisch en cynisch?
 • presteert u minder?
 • bent u minder productief op uw werk?
 • wordt u door toename van conflicten of uw teruggetrokken gedrag geconfronteerd met interpersoonlijke problemen op uw werk en/of privé?
Pesten op de Werkvloer
Als we het hebben over pesten, denken we vaak dat pestgedrag alleen onder jongeren voorkomt. Helaas komt pestgedrag ook veel voor onder volwassenen. Pestgedrag komt vaak voor op de werkplek. Vragen die kunnen helpen pestgedrag en de effecten hiervan te identificeren zijn:

 • schreeuwt uw werkgever/manager tegen u?
 • heeft u het gevoel dat uw geleverde werk doelbewust wordt genegeerd?
 • wordt u buitengesloten van bedrijfsactiviteiten?
 • heeft u het gevoel dat u ten onrechte kritiek krijgt?
 • ervaart u toename van stress?
 • is uw productiviteit gedaald en bent u vaker afwezig op het werk?
 • is uw slaappatroon veranderd?
Ouderen Problematiek
Worstelt u met:

 • de veranderingen die ontstaan na pensionering?
 • uw lichamelijke conditie, leeftijd en/mogelijke afhankelijkheid?
 • op een plezierige manier invulling geven aan uw tijd?
 • gevoelens van eenzaamheid en/of verkeerd u in een isolement?
 • het verlies van dierbaren?
Relatietherapie
Relatietherapie
Wanneer is relatietherapie een goede optie voor u?

 • heeft u het gevoel dat u aan uw communicatie met uw partner moet werken?
 • voelt een van u of voelt u zich beiden onveilig in de relatie?
 • eindigen veel van uw gesprekken in discussies?
 • bent u uit elkaar gegroeid?
 • ervaart u spanningen met aangetrouwde familieleden, bijvoorbeeld uw schoonfamilie?
 • denkt u dat als uw partner verandert dit u samen gelukkiger zou maken?
 • worstelt u met gevoelens van woede, frustratie, jaloezie en/of onvervulde verwachtingen?
Gezinstherapie
Wanneer is gezinstherapie een goede optie voor u?

 • als u op zoek wilt naar manieren om vastgeroeste reactiepatronen te doorbreken
 • als u wederzijdse beschuldigingen wilt verminderen
 • wanneer u niet wilt inzoomen op het individu maar wil uitzoomen op uw gezin of familie als geheel
 • om “family focus” te creëren of te bevorderen

Door de verstoorde structuur zichtbaar te maken kunnen oplossingen worden gegenereerd, zodat relaties weer in balans komen.

Vrienden Therapie
Vriendschappen zijn een belangrijk onderdeel van ons leven en komen vaak voor uitdagingen te staan wanneer je je (emotioneel) in een andere levensfase bevindt of wanneer je ver van elkaar af woont. Ondervindt u problemen in de communicatie met uw vriend(en) en wilt u een objectieve luisteraar die u helpt de dynamiek binnen de vriendschap te begrijpen. Mijn rol: Door middel van een oplossingsgerichte benadering zal ik u helpen de balans in uw vriendschap te hervinden.
Pré-Mediation
Mediation wordt vaak ingezet op het moment dat een conflict al gaande of vergevorderd is. Door preventieve mediation in te zetten, is het mogelijk een conflict voor te zijn, waardoor u sneller op een lijn en tot wederzijdse afspraken komt zonder dat er conflicten opgeslost moeten worden.
Mediation
Wanneer is mediation een goede optie voor u? Als u in conflict bent met één of meerdere personen met wie u in het reine wil komen. Wat ik doe? Door het gebruik van verschillende interview technieken wordt u geholpen met nieuwe inzichten naar de kwestie waar u mee worstelt te kijken. Doel: Het sluiten van wederzijds aanvaardbare overeenkomsten.
E-Counseling
 • heeft u een druk schema, maar wilt u toch starten met therapie?
 • wilt u binnen uw eigen tijd en omgeving aan uw klachten werken?
 • vindt u het prettiger om online begeleid of behandelt te worden?

Aanbod Online Behandeling

 • online therapie
 • chat
 • e-mail

2 Therapeuten in 1 Sessie

Onze Solide Basis:

 • we zijn beiden in bezit van een Master of Science diploma aan de Universiteit Leiden
 • we hebben beiden ervaring opgedaan met psychiatrische stoornissen en behandeling daarvan in de (interculturele) GGZ
 • onze expertise omvat alle leeftijden. Hierdoor kunnen we elkaar in ons werk aanvullen, en werken daardoor efficienter
 • door onze persoonlijke achtergrond begrijpen we volledig welke rol cultuur speelt in iemands leven, de hierbij voorkomende problemen op communicatief vlak en de uitdaging gedurende transitie fasen.
 • we verzorgen behandeling en therapie in verschillende talen:
 • Sahilla voert behandelingen uit in het Marokkaans, Nederlands en Engels
 • Tania voert behandelingen uit in het Engels, Grieks en Nederlands

Ons Gemeenschappelijk Standpunt:

 • wij geloven in uw potentie
 • u staat bij ons centraal
 • wij bekijken de klachten vanuit uw gezichtspunt, rekening houdend met uw cultuur, religie en sociale-maatschappelijke achtergrond
 • behandelingsplannen zijn afgestemd op u en uw situatie
 • onze behandelingen zijn wetenschappelijk gefundeerd
 • wij hanteren een positieve en oplossingsgerichte aanpak
 • wij hebben een breed netwerk en (werk)ervaring
 • er zijn geen wachtlijsten
 • onze tarieven zijn scherp

Ons gezamelijk Aanbod

Partner-Relatie Therapie

Wanneer is relatietherapie een goede optie voor u?

 • heeft u het gevoel dat u aan uw communicatie met uw partner moet werken?
 • voelt een van u of voelt u zich beiden onveilig in de relatie?
 • eindigen veel van jullie gesprekken in discussies?
 • zijn jullie uit elkaar gegroeid?
 • ervaart u spanningen met aangetrouwde familieleden, bijvoorbeeld uw schoonfamilie?
 • denkt u dat als u partner veranderd dit u samen gelukkiger zou maken?
 • worstel je met gevoelens van woede, frustratie, jaloezie en/of onvervulde verwachtingen?

Pré-Relatie Therapie

Wanneer is pre-relatietherapie een goede optie voor u? Heeft u al een fijne relatie, maar wilt u

 • elkaar weer herontdekken?
 • uw relatie nieuw leven inblazen?
 • door middel van een ” onderhoudsgesprek” checken of jullie nog op een lijn zitten?

Familie Therapie

Wanneer is gezinstherapie een goede optie voor u?

 • als u op zoek wilt naar manieren om vastgeroeste reactiepatronen te doorbreken
 • asl u wederzijdse beschuldigingen wilt verminderen
 • wanneer u niet wilt concentreren op het individu maar op uw gezin of familie als geheel
 • om “family focus” te creëren of te bevorderen
Door de verstoorde structuur zichtbaar te maken kunnen oplossingen worden gegenereerd, zodat relaties weer in balans komen. Waarom met 2 psychologen?
 • met 2 psychologen, bent u gegarandeerd van twee gekwalificeerde observanten die de groepsdynamiek optimaal begeleiden
 • dit zorgt voor balans en partijdigheid wordt hiermee tegengegaan.

Vrienden Therapie

Vriendschappen zijn een belangrijk onderdeel van ons leven en komen vaak voor uitdagingen te staan wanneer je je (emotioneel) in een andere levensfase bevindt of wanneer je ver van elkaar af woont. Ondervindt u problemen in de communicatie met uw vriend(en) en wilt u een objectieve luisteraar die u helpt de dynamiek binnen de vriendschap te begrijpen. Onze rol: Door middel van een oplossingsgerichte benadering zal ik u helpen de balans in uw vriendschap te hervinden.
Mediation wordt vaak ingezet op het moment dat een conflict al gaande of vergevorderd is. Door preventieve mediation in te zetten, is het mogelijk een conflict voor te zijn, waardoor u sneller op een lijn en tot wederzijdse afspraken komt zonder dat er conflicten opgeslost moeten worden.

Mediation

Wanneer is mediation een goede optie voor u? Als u in conflict bent met één of meerdere personen met wie u in het reine wil komen. Wat wij doen? Door het gebruik van verschillende interview technieken wordt u geholpen met nieuwe inzichten naar de kwestie waar u mee worstelt te kijken. Doel: Het sluiten van wederzijds aanvaardbare overeenkomsten.

Workshops

burnout-2
pesten-2
assertiviteit-2
spreken-in-het-openbaar-3

Talen

Het is belangrijk dat de taal die tijdens de sessies wordt gesproken, er één is waarmee u zich moeiteloos vloeiend en spontaan kunt uitdrukken. Om deze reden, wordt de behandeling aangeboden in drie talen, die door vloeiend wordt gesproken:
 • Engels
 • Grieks
 • Nederlands

Over

Tania Sevastaki

 • Ik ben in Griekenland geboren en daar grootgebracht door mijn Nederlandse moeder en Griekse vader en werd hier in zowel de Griekse als de Nederlandse taal en cultuur onderwezen. Dit gaf mij vanaf het begin van mijn leven de gelegenheid om de vele aspecten van beide culturen te ervaren en hieruit ontstond mijn grote interesse om te communiceren met mensen van verschillende achtergronden, om deze te leren kennen en begrijpen.
 • Deze interesse heb ik verder kunnen ontwikkelen tijdens mijn studie door altijd voor internationale programma’s te kiezen. Maar ook omdat ik zelf expat werd toen ik besloot mijn masterdiploma te behalen aan de Universiteit van Leiden en dus naar Nederland verhuisde. Tijdens die periode werkte ik als leidster op een Internationale School in Den Haag en als psycholoog in de (interculturele) GGZ.
 • Mijn achtergrond geeft mij  de mogelijkheid om de moeilijkheden te begrijpen die men kan tegenkomen wonende in het buitenland en tevens de psychologische fases die doorlopen worden wanneer men nieuwe levensomstandigheden in een nieuwe omgeving probeert te accepteren en gewennen.
 • Hoe zorgt mijn studieachtergrond voor een solide basis in mijn werk als psycholoog?
 • M.Sc. in Clinical Psychology Universiteit Leiden
 • M.Sc. in Strategic Human Resources Management ALBA Graduate Business School
 • Postgraduate Certificate in Counseling Skills Hellenic Institute of Rational Emotive Cognitive Behavioral Therapy (in samenwerking met Albert Ellis Institute, New York)
 • B.A. in Psychology The American College of Greece
 • Lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

KOSTEN

Therapie Duur Kosten (inclusief BTW)
Intake 60 min € 80
Individuele Therapie 50 min € 80
Relatietherapie Gezinsherapie Partner-Relatie Therapie Vrienden Therapie Pré-Mediation Mediation 60 min € 100
Online Therapie
• Online Behandeling 25 min € 40
• Chat 25 min € 30
• E-mail 1 e-mail contact € 20
E-mail 3 e-mail contacten € 55
Workshops 60 min (incl. voorbereiding en materiaal kosten) € 350
2 Therapeuten in 1 Sessie Duur Kosten (inclusief BTW)
Pré-Relatie Therapie 60 min € 141
Partner-Relatie Therapie 60 min € 149
Familie Therapie 60 min € 149
Vrienden Therapie 60 min € 152
Pré-Mediation 60 min € 154
Mediation 60 min € 154
Workshops 60 min € 425
Genoemde kosten zijn inclusief 21% btw.
Wijze van betaling
 • Betaling van de behandeling kan contant voldaan worden, aan het einde van de afspraak.
 • Voor Online Therapie kan betaling plaatsvinden door middel van PayPal
Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de sessie wordt deze in rekening gebracht. Deze dient binnen 48 uur betaalt te worden via PayPal.

Contact & Privacy

+31(0)638774449

Info@growingpotential.nl Rapenburg 8, 2311 EV, Leiden, Netherlands, KvK-number: 60027258

[contact-form-7 id="8"]